PROVEÏMENT DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que es pugui produir en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials on puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) . Al final d’aquest document s’especifica informació especial al cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema. En qualsevol d’aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar encuestas, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS? 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 ii la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , amb domicili social Camí Ermita, s/n 25154 CIF F25011040, Correu electrònic castelldanscoop@gmail.com .

 

 QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN I FINALITAT DELS MATEIXOS? 

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinatari

Formulari de contacte

Correu electrònic

Contestar a la vostra pregunta, legitimada en la vostra petició prèvia.

 

La nostra empresa

Alta d’usuari

Nom, adreça, telèfon i correu electrònic

Creació d’una compte per registrar els seus comandaments, legitimat per la relació contractual entre les dues parts

 

La nostra empresa

 El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment. COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquests dades.

 

PER QUÈ RAÓ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS? 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.                    

1.- En compliment d’una relació contractual                   

2.- Quan ens dona el seu consentiment.    

3.- Per interès legítim de la COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar                   

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei. Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: castelldanscoop@gmail.com . 

PUBLICACIONS DE FOTOS O VÍDEOS DE LA PÀGINA WEB OA LES XARXES SOCIALS.

 Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra donació personal, prèviament obtindrem el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels parells o tutors legals. El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracta estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment. 

DATS NO PERTINENTS.

COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , adverteix a l’usuari que, tret de l’existència d’una representació legalment constituida, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables 

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES? 

COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , guarda les seves dades personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla al document pertinent. 

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES? 

COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les dades personals. En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per lusuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei. 

MESURES DE SEGURETAT.

COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat . L’usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.  

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

 

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres

 

 

 

 

 

castelldanscoop@gmail.com .

Rectificació

Podrà modificar les dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar l’eliminació de dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan:

– Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

– Quan no necessitem tractar les vostres dades, però vostè us necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considereu que no hem tractat els vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es )

Per exercitar els seus drets acompanyeu la vostra sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

XARXES SOCIALS.

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de la COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL , i per tant la informació que publiqui serà compartida per tots els usuaris que els consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que cal tenir en compte. L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL  En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades. L’usuari s’ha de comprometre a:


• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raza, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge , sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui 

• No enregistrar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats  COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tingui amistat a cap xarxa social.  COOP. CAMP DE CASTELLDANS, SCCL es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor dels missatges.

 

RECOMANACIONS ALS USUARIS / USUÀRIES.

• Reviseu i arribeu a les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-vos.

• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

• No publiqueu informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

• No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests. Les xarxes socials gestionades per EMPRESA són: 

Xarxa

Adreça

Facebook

https://www.facebook.com/search/top/?q=sant%20fortunat%20castelldans&epa=SEARCH_BOX

Logo de la cooperativa
© 2024 Cooperativa del Camp de Castelldans
C/Sant Isidre, 24. 25154 Castelldans (Lleida)
973 12 00 22 - 626 60 27 44
Avís Legal · Política de privadesa · Política de Cookies

Design

Logo de venda de proximitat